0944 450 571Liên hệ

Thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển của UBND TP HCM năm 2022

Dear Customer,
Vui lòngtham khảo công văn đính kèm về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển của UBND TP HCM quyết định
Thời gian áp dụng          : 01.04.2022
Đối tượng áp dụng          : nhà nhập khẩu nộp phí trực tiếp cho ubnd Tp HCM
Hàng về ICD Phước Long 3, các cảng khác : khách hàng thanh toán phí CSHT CB trước khi xuống kho nhận hàng.
Khách hàng sẽ tự nộp phí online tại  https://thuphihatang.tphcm.gov.vn/  hoặc từ phần mềm ECUS5VNACCS
Kho sẽ quét mã vạch tờ khai để kiểm tra, nếu DN đã đóng phí, sẽ thực hiện giao hàng.
Cảng CÁT LÁI
Thông tin tham khảo thêm thông tin khi khai EWMS tại: https://eport.saigonnewport.com.vn/

 

 

 

 

.
.
.
.