0944 450 571Liên hệ

Cước tàu từ  Việt Nam đến các nước, CIF term,  cước tàu biển  đi singapore, malaysia, banglades, Kolkata, SEL

WE ARE CARRIER=. AT PRESENT WE PROMOTE OUR SERVICE AS FOLLOWING :

Bảng giá cước vận chuyển  Universe Logs 

Cước tàu từ  Việt Nam đến các nước, CIF term,  cước tàu biển  đi singapore, malaysia, banglades, Kolkata, SEL- MS Kha 0985939309

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Singapore

+ HCM – SINGAPORE : USD50/140 PER 20’GP/40’HC INCLUDED THC AND LSS

+ HCM – WEST PORT KLANG : USD100/20’GP INCLUDED THC AND LSS

+ HCM – NORTH PORT KLANG : USD150/20’GP INCLUDED THC AND LSS

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Port Klang

+ HCM – KAOHSIUNG : USD0/20’GP

+ HCM – HAIPHONG : 2.0TR/4.8TR INCLUDED VAT AND LSS

Vận chuyển hàng hóa từ  Hcm ra Haiphong 

+ HCM – PHNOMPENH : USD20/20’GP INCLUDED LSS

+ HCM – NHAVA SHEVA and PIPAVA : USD350/20’GP + LSS USD50/20’GP

+ HCM – YANGON  : USD450/20’GP + LSS USD50/20’GP

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Yangon 

+ HCM – KARACHI  : USD400/20’GP + LSS USD50/20’GP

+ HCM – KOLKATTA  : USD710/20’GP + LSS USD50/20’GP

+ HCM – CHITTAGONG : USD650/20’GP + LSS USD50/20’GP

Vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Chittgong 

+ HCM – CHENNAI : USD350/20’GP + LSS USD50/20’GP

+ HCM – TUTICORIN : USD450/20’GP + LSS USD50/20’GP

PLS FEEL FREE TO CONTACT ME WITH TKS.

Cước tàu từ  Việt Nam đến các nước, CIF term,  cước tàu biển  đi singapore, malaysia, banglades, Kolkata, SEL

.
.
.
.