0944 450 571Liên hệ

Cảng Kattupalli ở đâu?

Cảng Kattupalli ở đâu? đây là 1 quản thế cảng trong cảng Chennai, trong trường hợp cảng chennai đầy thì tàu thường ghé cảng Kattupalli   thay thế

is Kattupalli port in Chennai? – Ms Kha 0944450571

The Kattupalli Shipyard cum Captive Port Complex is a large shipyard project at Kattupalli village near Ennore in Chennai, being built by L&T Shipbuilding Ltd. … In terms of cargo generation, the terminal is located close to the majority of Container Freight stations in Chennai.

.
.
.
.