0985 939309Liên hệ

LỊCH TÀU VÀ THỜI GIAN XUẤT KHẨU HÀNG TỪ VIỆT NAM SANG MỸ ( USA ) VÀ CANADA

Lịch  tàu đi 1 số cảng của USA và CANADA như bên dưới. Nhờ anh chị cần thêm cảng nào báo em với nhé.

Công ty em có hợp đồng với 1 số hãng tàu đi USA và có chi nhánh tại USA, ISF và AMS file được tại đầu Việt Nam, form bill FMC, bond…  Các anh chị cần tham khảo thêm Universe Log 0985939309

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING REMARK
HAI PHONG Los Angeles YML Fri 27 days Via Shanghai
HAI PHONG Long beach COSCO Mon 23 days via HKG
HAI PHONG Long beach YML Mon 21 days Via Yantian
HAI PHONG Los Angeles CMA Mon 25 days Via Hongkong 14-Nov
HAI PHONG Long beach MEARSK Sat 21 days Via Yantian
HAI PHONG Los Angeles Zim Sat 16 days Via Da chan bay
HAI PHONG Long beach WANHAI Sun 21 days Direct Some time sailing ETD Wed
HAI PHONG Long beach CMA Sun 20 days Via Shanghai
HAI PHONG Long beach EMC Sun- via Kao
Sat- via HKG
19 days
22 days
Via Kaohsiung; Via Hongkong
HAI PHONG Long beach HPL Sun, Fri 22 days Via HKG; via Kaohsiung
HAI PHONG Long beach MSC Thu 22 days Via Yantian
HAI PHONG Long beach COSCO Thu 22 days via HKG
HAI PHONG Long beach ONE Tue 20 days Via Yantian
HAI PHONG Long beach COSCO Tue 21 days direct
HAI PHONG Los Angeles HMM Tue 16 days Direct
HAI PHONG Los Angeles ONE Tue 17 days Direct
HAI PHONG Los Angeles HPL Tue 15 days Direct Join One, YM
HAI PHONG Los Angeles YML Tue 15 days Direct Join One, YM
HAI PHONG Los Angeles ONE Wed 22 days Via Kaohsiung
HAI PHONG Los Angeles MEARSK Wed
Fri
Sun
23 days
21 days
19 days
Via Xiamen some time 17->24 days; etd Fri, sat, sun
HAI PHONG Long beach OOCL Wed, Sat 21 days Via HKG
HAI PHONG Los Angeles OOCL Wed, Sat 21 days Via HKG

 

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG New york one mon 38 days Via Yantian
HAI PHONG New york one Wed 43 days Via Kaohsiung
HAI PHONG New york one Sun 32 days Via Cai Mep
HAI PHONG New york MSC mon 32 days Via Sin
HAI PHONG New york one Thu, Sat 34;37 days Via Cai Mep
HAI PHONG New york HMM Tue, Wed, Thu, Fri, Sat 30-37 days via Ba ria vung tau
HAI PHONG New york cosco Fri, Mon Mon-43 day via HKG
Fri- 42 days via Xiamen
Via HKG,
Via Xiamen
HAI PHONG New york YML Wed, Fri 28-31 days Via SIN, via KHH
HAI PHONG New york HPL Thu, Sat, Sun 31-33 days via Vung Tau
HAI PHONG New york EMC Wed, Sat 36-40 days Via KHH
HAI PHONG New york Zim Tue 39 days via

 

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG BALTIMORE MSC MON 48 TANJUNG
HAI PHONG BALTIMORE ONE FRI 46 UAEC
HAI PHONG BALTIMORE COSCO MON
THU
43
40
HONGKONG

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG MIAMI MSC MON 42 SIN
THU 50
HAI PHONG MIAMI ONE WED 42-44 USEC
SAT

 

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME (DAY) ROUTING
HAI PHONG BOSTON MSC SAT 53 VIA BREMERHAVEN
HAI PHONG BOSTON COSCO FRI 40 VIA SHA
HAI PHONG BOSTON ONE THU 40 VIA NYC

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME (DAY) ROUTING
HAI PHONG NORFOLK MSC MON
THU
36
43
VIA SIN- ETD MON
36 DAYS
VIA YANTIAN- ETD THU-43 DAYS
HAI PHONG NORFOLK COSCO MON 41 VIA HKG
HAI PHONG NORFOLK ONE SUN
TUE
WED
34
40
45
Sun- via Cai Mep- 34 days
Tue- via Yantian- 40 days
Wed-via kaohsiung-45days

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG CHICAGO MSC THU 32 LAX/LGB
NYC
HAI PHONG CHICAGO ONE WED 28 LAX/LGB
HAI PHONG CHICAGO ONE MON 28 TIW
HAI PHONG CHICAGO ONE WED 28 VAN
HAI PHONG CHICAGO COSCO MON
TUE
THU
32 USWC

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG DENVER ONE WED
SUN
27 LAX/LGB
HAI PHONG DENVER MSC THU 35 SEATTLE

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG HOUSTON, TX ONE MON
WED
SAT
MON: 28 DAYS
WED:  25 DAYS
SAT: 27 DAYS
LAX/LGB
HAI PHONG HOUSTON, TX MSC THU 32 YANTIAN
HAI PHONG HOUSTON, TX COSCO MON 37 XIAMEN

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG DETROIT, MI ONE Tue
Wed
Fri
Sun
44 days
40 days
48 days
38 days
Via NYC
HAI PHONG DETROIT, MI MSC THU 36 days Via NYC
HAI PHONG DETROIT, MI COSCO Mon, Thu 36 days Via PRR, VCR

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAIPHONG TORONTO, ON ONE Mon, Wed 32;40 Via VAN
HAIPHONG TORONTO, ON ONE wed 41 Via Halifax
HAIPHONG TORONTO, ON YML Mon, Sun 30 Diriect
via SHA, YANTIAN, NINGBO
HAIPHONG TORONTO, ON HPL Tue, Thu 33-39
HAIPHONG TORONTO, ON HMM Tue, sun 29
HAIPHONG TORONTO, ON MSC Thu 41 Via Montreal
HAIPHONG TORONTO, ON MSC Thu 41 Via vancouver
HAIPHONG TORONTO, ON MSC Thu 41 Via vancouver
HAIPHONG TORONTO, ON Cosco Mon; Thu 30 via PRR

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG DALLAS, TX ONE MON
WED
SAT
34 via LAX/LGB
HAI PHONG DALLAS, TX MSC THU 34 via LAX/LGB
HAI PHONG DALLAS, TX CMA SUN 34 via LAX/LGB

 

POL POD LINE ETD TRANSIT TIME ROUTING
HAI PHONG Philadelphia, PA ONE Mon, Wed, Sun 46 Via USEC
HAI PHONG Philadelphia, PA MSC THU
MON
46
54
Via CRISTOBAL
via BREMERHAVEN
HAI PHONG Philadelphia, PA CMA SUN 46 via LAX/LGB

 

 

.
.
.
.